Vårens sista medlemsmöte

  • Elever från Kulturskolan underhöll.

119 SPF-medlemmar deltog i månadsmötet i Messingen den 29 maj. För underhållningen stod två duktiga elever från kommunala Kulturskolan, Sara och Yoella, som sjöng och spelade gitarr. De framförde bland annat två låtar av Ted och Kenneth Gärdestad.
Anders Björendahl, som representerar SPF i samverkansgruppen Seniorrådet i Norrort, berättade om polisens arbete i Väsby. Bland annat har kommunen och polisen träffat en samverkansöverenskommelse, som ska innebär att polisen blir mer synlig i det offentliga rummet. En enkät visar att den brottstyp som oroar Väsbyborna mest är skadegörelse och inbrott. Polisen har i dag lokaler i Infra City, men ska flytta till Sollentuna. Polisledningen hoppas dock kunna återvända till Väsby med de ca 150 poliserna inom fyra-fem år.
Måndagsmötet i Messingen var det sista för vårsäsongen. Höstens första medlemsmöte äger rum den 18 september. Höstens programblad kommer att delas ut med post till alla medlemmar i slutet av augusti.