Förbundsavgiften höjs 2019

På bild, vår nya förbundsordförande Eva Eriksson.

Den årliga förbundsavgiften till SPF Seniorerna kommer att höjas med 30 kr per medlem från 2019. Det beslutade SPF-kongressen i Gävle i juni efter en lång och delvis hätsk diskussion. Många ansåg att förbundet borde dra ner på utgifterna i stället för att höja avgiften, vilket kan leda till att medlemmar lämnar förbundet.
Efter höjningen blir avgiften 160 kr om året. Avgiften höjdes senast 2011, den gången med 20 kr.
Medlemsavgiften i SPF Väsby är i dag 230 kr om året, varav 130 kr går till förbundet och 30 kr till SPF-distriktet. Föreningsstyrelsen ser i dag inget behov av att ta ut mer pengar till den lokala verksamheten, blir naturligtvis tvungen att höja avgiften 2019, till följd av kongressbeslutet.
Vid kongressen valdes Eva Eriksson till ny förbundsordförande efter Christina Rogestam, som suttit sedan 2014. Eriksson har bland annat varit riksdagsledamot för Liberalerna (Folkpartiet) och landshövding i Värmland.