Hedersmedlem ska inte betala

Vi ber om ursäkt till våra hedersmedlemmar efter att vi fått höra att en påminnelseavi skickats ut från centralt håll gällande årsavgiften.
Ni skall inte bry er om denna. Vår styrelseledamot Siv Rosenqvist som hanterar medlemsregistret har kontaktat förbundet för att få svar på
orsaken till denna tråkiga hantering.

Hedersmedlem i föreningen är den som fyllt 90 år och varit medlem i minst femton år.