Speldosan får eget eget kök

Det kommunala äldreboendet Speldosan ska få ett eget tillagningskök och ska leverera mat även till de två andra kommunala boendena, Brobacken och Hedvigsgården. Det har kommunstyrelsen beslutat. Idag står privata företaget Fazer Food för matleveranserna.
Först krävs en ombyggnad på Speldosan som kommer att kosta 4,5 miljoner kr. På sikt ska emellertid de dagliga kostnaderna för maten bli något lägre än i dag.
Enligt social- och omsorgskontoret kommer det egna tillagningsköket att innebära ökad flexibilitet, ökade möjligheter för de boende att välja mat och större möjligheter till inköp av närproducerade varor.
På Speldosan finns plats för 20 boende, på Brobacken 76 och på Hedvigsgården 40.
Socialstyrelsens senaste enkätundersökning visade att de boende är tillfreds med tillvaron i stort, men inte fullt så nöjda med maten och måltidsmiljöerna. Missnöjet var störst just på Speldosan, där bara 17 procent tyckte att maten smakade bra. På Lavendelgården var siffran 73 procent och på Edsby slott 78 procent.