Välbesökt medlemsmöte

  • Pubkvällen drog många gäster.

229 medlemmar deltog i månadsmötet i Messingen den 30 januari, vilket gjorde sammankomsten till en av de mest välbesökta i föreningens historia. Rekordet nåddes i oktober 2016, då John Pohlman gästade medlemsmötet med sitt jazzband.
För underhållningen den 30 januari stod sångaren och estradören Mattias Enn och pianisten Carina E Nilsson, som berättade om gamla revykungar och drottningar och framförde melodier av Ernst Rolf, Karl Gerhard, Povel Ramel m fl. Framträdandet blev mycket uppskattat och många mötesdeltagare sjöng med i de välbekanta sångerna.
Pubkvällen på Scandic "Lilla blå" den 23 januari lockade 64 personer.
Det planerade besöket på Rydells blommor i Vallentuna den 9 mars är redan fullbokat. Fulltecknade är också årets resor inom och utom landet, bortsett från resan till Spanien i oktober.
Vid senaste styrelsemötet redovisade medlemssekreteraren Siv Rosenqvist utvecklingen under 2016. 122 nya medlemmar har tillkommit medan 18 har avlidit och 26 har flyttat från kommunen eller begärt utträde. Det totala antalet medlemmar var vid årsskiftet 1 229, en ökning med 78.