Två nya styrelseledamöter

Två ledamöter lämnar föreningens styrelse vid årsmötet den 27 februari. Det är Gun-Britt Welander och Solweig Flemmer. Valberedningen föreslår att de ersätts av Lars Östman och Christina Hansson. Tanken är att Lars ska efterträda Gun-Britt som kassör.
Valberedningen föreslår omval av Ulf Grufman som ordförande och av Kenne Svensson. Fem ledamöter sitter kvar på tvååriga mandat.
Som nya revisorer föreslås Margareta Allard och Kjerstin Sjölander.