Hedersmedlem ska inte betala

Viktigt meddelande till våra hedersmedlemmar (du som fyllt 90 år och varit medlem i 15 år).
P.g.a. att alla som blivit hedersmedlemmar före 1 januari 2016 ej noterats i vårt nya medlemsregister så har förbundet av misstag skickat ut inbetalningskort för medlemsavgift för 2017.
Vet du att du är hedersmedlem i SPF Seniorerna i Väsby så skall du inte betala.
På förbundet  är man medveten om detta fel och jobbar för att det skall åtgärdas. Tyvärr är ju avierna redan skickade.
Har du frågor, kontakta Siv Rosenqvist, medlemssekreterare 070 7416364 eller siv_rosenqvist@telia.com