Medlemsavgiften 2017

Inbetalningskort för medlemsavgiften till SPF för 2017 kommer att skickas ut med post i slutet av januari. Föreningen har numera central uppbörd, vilket innebär att SPF centralt skickar ut inbetalningskort med OCR-nummer. Du ska alltså inte betala innan du fått ditt inbetalningskort. Medlemsavgiften är 230 kr. 70 procent går till förbundet och distriktet, och resten används för våra lokala aktiviteter i Väsby.