Storm vill ha Seniorernas hus

Roland Storm och hans parti Väsbys bästa är positiva till ett Seniorernas hus i Väsby. Det framkom när Storm frågades ut vid SPF:s medlemsmöte i Messingen den 19 december.

  • Roland Storm och hans partikamrat Ulla Barthelson i frågestunden på SPF:s medlemsmöte.

Roland Storm, som ingår i den rödgröna majoriteten i Väsby, var den fjärde i raden av politiker som blev utfrågad av SPF. Företrädarna för Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit mer tveksamma till ett Seniorernas hus och menat att PRO och SPF måste resonera ihop sig innan frågan kan drivas vidare.
Den borgerliga oppositionen har föreslagit att Stora Vilunda kan förvandlas till ett Seniorernas hus och vill utreda om inte den verksamhet som pågår där i dag för personer med funktionsnedsättning kan flyttas . Roland Storm är inte emot förslaget, men ville för dagen "passa i frågan".
Väsbys bästa ansåg inför valet 2014 att gamla Kulturhuset ("Medis") kunde vara lämpligt som Seniorernas hus när det nya Kulturhuset i Messingen stod klart. Sedan dess har Peab övertagit gamla Kulturhuset och vill riva det och bygga bostäder. Storm förklarade att han inte vill medverka till någon rivning så länge Peab inte bygger på den grusplan man äger i centrum. Han betraktar det inte som omöjligt att kommunen tar tillbaka gamla "Medis".
Storm påpekade att frågan om ett Seniorernas hus är viktig och har stötts och blötts i närmare 40 år. Han underströk också att Villa Karlsro, som PRO kommer att disponera, inte är ett Seniorernas hus, utan en "administrativ lokal". Det är också SPF:s uppfattning.
Viktiga punkter i Väsbys bästas program är en ny byggnad för biblioteket, ett bevarande av trädgårdsmästarbostaden i Sättra, billigare plan- och lokalhyror för idrottsföreningarna, fler och billigare hyreslägenheter och en uppfräschning av utomhusbaden i Väsby.
På en fråga från publiken hur allting ska finansieras svarade Storm att han vill upprätta listor över allting som kommunen gör, men som enligt lag inte behöver utföras. Han kan också tänka sig att anslå pengar i en långsammare takt till det stora projektet Väsby Entré vid stationen.
Väsbys bästa har två mandat i kommunfullmäktige. Ingen av de två ledamöterna är pensionärer, men de båda ersättarna är över 70 år.
På frågan om en kommunal äldreombudsman svarade Storm att han inte är emot det, om behovet finns och tillräckligt många vill ha en ombudsman. Partikamraten Thomas Fäldt, som biträdde Storm vid mötet, påpekade att kommunen förra hösten gjorde ett försök med öppen mottagning i Kommunalhuset för äldre, men att bara två personer kom dit. Mottagningen var dock bara öppen två timmar i veckan.
Kommunfullmäktige har avvisat ett medborgarförslag om en kommunal hälsocoach för äldre, men Roland Storm sade sig vara positiv. Hälsocoachen skulle dock inte bara arbeta med äldre, sade han.
186 seniorer deltog i månadsmötet, där den traditionella jultallriken serverades. För den musikaliska underhållningen stod pianisten Bodil Andersdotter, som har rötter i Väsby.