115 deltagare i medlemsmöte

115 SPF-medlemmar deltog i månadsmötet i Messingen den 24 april. De fick lyssna till ett föredrag om hörselnedsättningar av konsulenten Berit Hagström från Hörselskadades distrikt i Stockholms län. Hon informerade bland annat om vilka hjälpmedel som finns och vad man själv kan göra för att förbättra ljudmiljön i den egna bostaden, till exempel med mattor, gardiner och bokhyllor. För musikunderhållningen stod populära Nils Gustav Lagerkvist på flygel och Åsa Harald på fiol. De framförde välkända melodier, alltifrån Roslagsvår till Over the rainbows.
Dansaftonen i Messingen, med musik av Janssons orkester, den 7 april lockade 45 personer. 34 SPF-medlemmar deltog i studiebesöket på Riddarhuset den 6 april.
Mattcurlingen, bordtennisen och badmintonspelet i Vilundahallen har avslutats för säsongen och återupptas i höst. Bowlingen lockade däremot alltför få intresserade och får ingen fortsättning. Bangolfen påbörjas när banan vid Vilundaparken har öppnat. Den 31 maj blir det SPF-golf på Lindö. 47 personer har redan anmält sig.