Släktforskning

Start 22 september kl 10.00 - 12.30


Vilka är dina förfäder?

Kurs i släktforskning startar den 22 september och kommer att omfatta 7 tillfällen,
ledare är Kent Wallenbro.

Tillfälle kommer att ges till en prenumeration på Arkiv Digital under en period.
Egen laptop medtages.

Kursen äger rum på Lindhem, Örvägen 2.

Betala 596 kr till SPF:s bankgiro 5139-1456. märk talongen Släktforskning och ditt/era namn.

Anmälan om deltagande senast den 15 september till ingrid.nasholm@spfvasby.se
eller telefon 070-748 18 59.