Årets seminariedag 26 oktober

Den här gången håller vi till på landbacken, närmare bestämt på Häringe slott.

  • Häringe slott

Tema för dagen är
Ett bra liv som senior

Du är välkommen till en utbildningsdag på Häringe slott. Buss avgår från Brandbergen
kl 08.00 och hemfärden sker från Häringe kl 16.00.
Dagen är subventionerad och kostnaden blir 200 kr för funktionärer och ombud.
För övriga medlemmar är kostnaden 300 kr per person.
Anmälan med namn och telefonnummer kan göras senast den 5 oktober till
Inger Åkerberg på tel 076-866 92 77 eller via e-mail inger.akerberg@hotmail.com

Program för seminariedagen klicka här

Inbetalning görs senast 5 oktober till föreningens
Plusgiro 440 80 28-1.
Ange avsändare samt seminariedag.
Varmt välkomna