Surströmmingsfest!

Favorit i repris

Vi äter surströmming med tillbehör!

Datum   Måndagen den 20 september kl 17.00
Plats      Föreningslokalen, Albatrossvägen 76

Anmälan senast den 15 septeber till
Birgitta Brynnel
tel          070 538 81 19
e-post    brynnel.birgitta@telia.com
eller
Eivor Dissing-Wester
tel         073 362 91 10
e-post   eivor@dissing.se

Kostnad 200 kr som insättes på pg 440 80 28-1 efter anmälan. 

Ett glas öl eller vin ingår liksom kaffe och kaka. Annan dryck finns att köpa till självkostnadspris.

OBS! Glöm inte att ange ditt namn och "surströmming"