Promenadorientering

Uppdaterades: 14 december 2020

Det finns 20 kontroller inritade på kartan numrerade från 1 till 20. Sök dig fram till en kontroll och försök att lista ut vilken bild som hör till just den kontrollen och notera kontrollens nr och bildens bokstav/bokstäver. Skicka in resultatet senast 28 februari med e-post till spf.vendelso-brandbergen@telia.com. Du deltar då i en utlottning av ett "fint" pris. Kontrollerna tas i den takt och ordning du önskar. Det är inget krav på att kontroller måste tas eller vara rätt för att delta i utlottningen.

Publicerades: 24 juli 2020 Uppdaterades: 14 december 2020