Kulturvandringar

Uppdaterades: 08 november 2020

Vi genomför några vandringar liknande kulturpromenaderna, men mer strapatsrika. De kan gå i oländig mark, över smala spänger och i backar. Även här har vandringsledaren något att berätta om kultur och natur utefter vägen. Nu, under coronatider startar vi oftast vandringarna från våra delar av kommunen. Någon gång behövs biltransport, och då kan också viss samåkning ske. Men samåk endast med personer du umgåtts med den senaste tiden. Vid samåkning betalar medåkande 20:- till den som håller med bil. Tag med matsäck, vi sitter i naturen på lämpligt avstånd.

                          Kulturvandringar hösten 2020

Fredag 4/9. Äventyrsvandring på Gålö för hurtiga
Ledare: Monica Andersson 0704 75 21 17
Vandring vid Gålö Havsbad och Havtornsudd efter Skälåkersviken med underbar utsikt över Mysingen. Transport med egna bilar från Evabergsvägen kl10.00
Begränsad samåkning kan ske .
Tillgänglighet: Sten, rötter, höga trappor.
Toa vidövre delen.


Fredag 11/9 Vandring på hemmaplan till 76an.
Ledare: Monica Andersson 0704 75 21 17
Sträckaca 4 km.
Start från busshållplats Klenavägen norrut. kl 11.00. Vandringen går kulvertvägen i Gubbsänkan genom skogen ner till Ramsjön och fortsätter skogsvägen fram till Albatrossen och avslutar vid SPF-Lokalen 76-an för medhavd lunch. Toa i lokalen
Tillgänglighet: Stig med rötter, berghällar, stenar och bräder.

 

Fredag 18/9, Svartsjön runt
Ledare: Torbjörn Jansson, tel 070 377 51 65
Samling kl. 10:00 vid Grenvägen 36 i Ramsdalen. Några P-platser finns.
Tillgänglighet: Stigar med rötter och stenar. Ungefär halvvägs kommer en rejäl uppförsbacke.
Cirka 4,5 km vandring. Den medhavda matsäcken intas med utsikt över Svartsjön. Glöm inte sittunderlag.
Toalettbehoven får klaras av i skogen. 

                 

Fredag 25/9. Torp och sjöar i vår närhet.
Ledare: Gunnar Hellström, tel 070 820 42 88
Start från Evabergsvägen kl 10:00.
Vandringen snuddar vid Viltdammarna, Lycksjön och Ramsjön. 5 km.
Avslutas vid Evabergsvägen.
Tillgänglighet: Stigar med rötter och stenar, gångvägar, vägar.
Ingen toalett.

 

Fredag 2/10 kl 10:00 Äventyrsvandring på Gålö för hurtiga. NY!
Ledare: Monica Andersson 070 475 21 17
Vandring vid Gålö Havsbad och Havtornsudd efter Skälåkersvägen med underbar utsikt över Mysingen där vi äter medhavd matsäck.

Transport med egna bilar från Evabergsvägen kl 10:00.
Vandringen beräknas vara kl 11 - ca 14.

Begränsad samåkning kan ske. Kom och se om det kan lösa sig.
Tillgänglighet: Sten rötter, höga trappor.
Fri parkering (från oktober)

Fredag 23/10 kl 10.00 Kulturvandring runt Lycksjön  NY!
Ledare: Gunnar Hellström 0708 204 288.
Start vid Korsningen Ramsdalsvägen-Tyrestavägen.
En lite längre vandring Lycksjön runt. Till största delen på stigar i skogen.
Tag med matsäck.
Vandringens längd 7,5 km.
Tillgänglighet: Smala skogsstigar.


Fredag 13/11 kl. 10:00. Vandring till Skutans gård med info om djuren  NY!
Start utefter Tyrestavägen vid Svartbäckens by vid brevlådan mittemot scoutstugan. 
Ledare: Hasse och Jill Anderberg, tel 0707 16 27 56
Vandringens längd c:a 5 km
Tillgänglighet: Skogsstigar till Skutan, gångväg tillbaks.
Det är goda rastmöjligheter vid Skutan, så denna gång tar vi matsäckspaus.

 

Publicerades: 14 april 2019 Uppdaterades: 08 november 2020