Kulturvandringar

Uppdaterades: 06 april 2020

Vi genomför några vandringar, liknande kulturpromenaderna men mer strapatsrika. De kan gå i oländig mark, över smala spänger och i backar. Även här har vandringsledaren något att berätta om kultur och natur utefter vägen. Resorna till vandringsområdet kan behöva göras med bil, och då försöker vi ordna samåkning. Kom i sådana fall till samlingsplatsen med eller utan bil så fyller vi tillgängliga bilar. Vid samåkning bidrar varje medföljande med 20 kr till bilägaren. Tag med matsäck.

                          Kulturvandringar våren 2020

Fredag 15/5 Tyresö-Flaten runt från Nyfors.

Ledare: Monica Andersson 070-475 21 17
Sträcka 5 km
Vi börjar vid Nyfors och sedan vandrar vi i härlig skogsmiljö med fågelkvitter runt Tyresö-Flaten och avslutar vid Lill-Sjön,
Samåkning i bil från Evabergsvägen kl 10.00
Ingen toa

Tillgänglighet; Stenig backe ca 20 m, sedan lätt-gången väg


Fredag 22/5 Gökotta vid Tyresta by.
Ledare :Gunnar Hellström 0708 20 42 88
Samåkning från Evabergsvägen kl 6:50.
Promenadstart 7:00 från Nationalparksentrén.
Kort promenad bland försommarens blommor och fåglar till fågeltornet. Tag med matsäck och gärna kikare.

Fredag 29/5, Svartsjön runt.
Ledare: Torbjörn Jansson, tel 070 377 51 65
Samling kl. 10:20 vid Grenvägen 36 i Ramsda-len. Några P-platser finns.
Buss 834 kl. 9:59 från Handenterminalen (10:07 från Brandbergens C) till Ramsdalsvägen. Buss 807 kl. 9:57 från Djurgårdsvägen till Ramsdalsvägen.
Från busshållplatsen går man drygt 200 m i rikt-ning från Tyresta, därefter till höger in på Gren-vägen.

Tillgänglighet: Stigar med rötter och stenar. Un-gefär halvvägs kommer en rejäl uppförsbacke.

Cirka 4,5 km vandring. Den medhavda matsäck-en intas med utsikt över Svartsjön. Glöm inte sittunderlag. Toalettbehoven får klaras av i skogen.

 

                           Kulturvandringar hösten 2021

Torsdag 3/9 Vandring på hemmaplan till Café 76an.
Ledare: Monica Andersson 070 475 21 17
Sträcka ca 4 km.
Start från busshållplats Klenavägen norrut vid grustaget kl 11.00.
Vandringen går kulvertvägen genom skogen ner till Ramsjön och fortsätter skogsvägen fram till Albatrossen och avslutar vid SPF-Lokalen 76-an för medhavd lunch. Sedan kan man fortsätta med kafé-fika i lokalen kl 13.30.
Toa i lokalen
Tillgänglighet: Stig med rötter, berghällar, stenar och bräder

 

Fredag 4/9. Äventyrsvandring på Gålö för hurtiga
Ledare: Monica Andersson 0704 75 21 17
Vandring vid Gålö Havsbad och Havtornsudd efter Skälåkersviken med underbar utsikt över Mysingen.
Samåkning i bil från Evabergsvägen kl 10.00
Tillgänglighet: Sten, rötter, höga trappor. Toa vid övre delen

 

Publicerades: 14 april 2019 Uppdaterades: 06 april 2020