Undersökningsresultat - Vårdcentralpatrullen

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG har undersökt länets vårdcentraler med fokus på äldremottagningarna. Ca 150 pensionärer har genomfört personliga intervjuer med 130 vårdcentraler (66% svarsfrekvens) i Stockholms län under vår och försommar 2019. Några kompletterande intervjuer gjordes i augusti.