När synen sviktar . . .

Seminarium för personer med synnedsättning och andra intresserade

Rehabiliteringsseminarium den 10 april

SRF Stockholms och Gotlands län inbjuder varje år till ett rehabseminarium för synskadade och deras anhöriga.

Seminariet är gratis och öppet för allmänheten.

Mer information om seminariet