Seminarium om åldersförändringar i Gula fläcken

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län inbjuder till ett seminarium om ögonsjukdomen Makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken)