Seminarium om digital kommunikation

De smarta mobilerna blir bara smartare och smartare och fler och fler prylar i hemmet kan kommunicera med oss.

Vi ska gå genom vad som händer på det digitala området.
Hur långt har tekniken kommit?
Hur påverkas våra liv?
Vad är utmaningarna vad gäller säkerhet och personlig integritet?

Inbjudna föreläsare:
Mats Renée, Kommunikationskonsult på Oxenstierna & Partner
Sinan Akdag, Digital expert på Sveriges konsumenter.

Målgrupp: Alla intresserade medlemmar
Tid: 20 maj klockan 13.00 - 16.00
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen

Avgift: Seminariet är avgiftsfritt
Anmälan: Info@spfstockholm.se eller tel 08 720 77 30.
Senast 13 maj.

Välkommen!
Monica Ulfhielm                 Maris Sedlenieks
Distriktsordförande            Distriktsstyrelsen