Medlemskort för 2019

Medlemskort för 2019 kommer att skickas till alla medlemmar tillsammans med tidningen Senioren nr 2 som utkommer den 28 februari.