Surströmmingsfest 2 september

Vi äter surströmming med tillbehör i föreningslokalen, Albatrossvägen 76 nb, kl 18.00-20.00. Föranmälan behövs.

Kostnad 150 kronor. Betalas till föreningens plusgiro 440 80 28-1 .
Glöm inte att ange ditt namn samt "Surströmming" på inbetalningen.

Anmäl ditt deltagande till:
Birgitta Brynnel 070 - 538 81 19, e-post: brynnel.birgitta@telia.com eller
Eivor Dissing Wester 073 - 362 91 10, e-post: eivor@dissing.se