Seminarium om GLAUKOM – GRÖN STARR

SRF Stockholms och Gotlands län anordnar torsdagen den 4 oktober ett seminarium om glaukom – grön starr.