Äldremässa den 4 oktober i kommunhuset

Äldremässan 2018 hålls den 4 oktober i kommunhuset. Nyckelordet i årets tema är "anhörig" vilket kommer att återspeglades på olika sätt under dagen genom utställare och olika prova-på aktiviteter som visar hur vi tillsammans skapar förutsättningar för det goda livet i Haninge för våra äldre och deras anhöriga. Vi, SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergen, deltar också på mässan. Kom gärna förbi och få information om vad ett medlemskap hos oss innebär.