Att främja psykisk hälsa hos äldre - vad är viktigt?

Välkomna till det här seminariet som ska handla om ”Att främja psykisk hälsa hos äldre — vad är viktigt?” Det här är ett viktigt ämne, inte bara för seniorer utan genom hela livet.

Föredragshållare är Milja Ranung, specialistsjuksköterska psykiatri. Milja arbetar på
Nestor som arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Nestor ägs av
Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel. Milja är
projektledare och har arbetat med ett projekt, där seniorer mötts i en samtalsgrupp
för att främja psykisk hälsa. Hon kommer också att prata om depression och ångest
hos äldre. Symtom, konsekvenser och vad man kan göra för att må bättre och hur
man kan stötta som närstående.

Missa inte detta tillfälle att ta del av aktuell kunskap i detta nu så aktuella ämne. Det
blir också tillfälle till frågor och diskussion.

13.00 Eva Öhbom Ekdahl hälsar välkommen
13.00 Milja Ranung, specialistsjuksköterska psykiatri
Kort paus med frukt
15.30 Avslut

Målgrupp: Alla intresserade medlemmar
Tid: 15 november 2018, kl.13.00 – 15.30
Lokal: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm

Avgift: Kostnadsfritt för alla medlemmar

Anmälan: Senast 7 november 2018 till info@spfstockholm.se eller 08 720 77 30
Var vänlig meddela ev. återbud till kansliet. Utebliven närvaro utan besked medför en debitering på 100 kr.

Välkommen!


Monica Ulfhielm                         Eva Öhbom Ekdahl
Distriktsordförande                    Seminarieansvarig