Kommunikativa svårigheter/afasi 16/4

Välkommen till en föreläsning om nedsatt kommunikationsförmåga till följd av hjärnskada hos vuxna, bl a stroke och demens. Hur kan vi stötta och ge möjlighet till delaktighet i vardagen?