Föredrag om självvalt livsavslut 21/3

"Den sista friheten när allt hopp är ute: det självvalda livsslutet". Staffan Bergström, professor vid Karolinska Institutet, håller föredrag om Oregonmodellen.

  • Staffan Bergström

"Ingen av oss kan känna annat än rädsla och olust inför det lidande som några av oss kommer att uppleva när vi närmar oss livets slut. Den palliativa vården i Sverige klarar väldigt mycket av vårdbehovet när allt hopp är ute, mer än 95%.
Men vi vet att ett par tusen människor i vårt land varje år går en kvalfull död till mötes när den palliativa vården sviktar. Så är det också i andra länder. Men i alltflera länder har man tagit denna utmaning på större allvar än man gjort i Sverige och lagstiftat om "den sista friheten när allt hopp är ute": frivillig dödshjälp.
Det handlar främst om cancer men också om neurologiska sjukdomar som ALS där ingen hjälp finns att få.
I USA har numera sju delstater sträng men tillåtande lagstiftning om frivillig dödhjälp omfattande mer än 51 miljoner människor, ca 15% av alla medborgare i USA. Den delstat som haft denna lagstiftning längst, Oregon, sedan mer än 20 år, har givit namnet på denna lagstiftning, "Oregon-modellen". Det är mycket ovanligt att den palliativa vården sviktar. Men den gör det. I Oregon har forskningen visat att 4 av 1000 döende (0,4%) fått frivillig dödshjälp".

Välkommen att lyssna på detta svåra men intressanta ämne!

Tid: Onsdagen den 21 mars kl. 14.00
Plats: Skärgårdssalen i Kommunhuset

För att få en uppfattning om hur många vi blir ber vi er att anmäla er på telefon eller via mail till mig:

Kennet Jonsson 070-2152140
kennetjonsson7@gmail.com