Boule och stavgång hela sommaren

Boule och stavgång är två aktiviteter som pågår under hela sommaren. Välkommen att deltaga! Ingen föranmälan behövs, bara kom!