Information från KPR

KPR (Kommunala pensionärsrådet) är ett rådgivande organ och fungerar som ett forum för samråd och utbyte av erfarenheter, kunnande och information i aktuella frågor som rör äldre.
I rådet ingår representanter för SPF Seniorerna och PRO, samt företrädare för kommunen. Ordförande är socialnämndens ordförande. Rådet håller fyra möten per år.

Kallelser och protokoll presenteras på kommunens hemsida vaxholm.se
(skriv sedan KPR i sökrutan längst upp till höger på startsidan)

Har du frågor eller önskemål om att särskild fråga tas upp i KPR, kontakta någon av
SPF Seniorernas ledamöter (se under Funktionärer).

Sammanträde med KPR den 17 februari 2020.

Från kommunen lämnades bl. a. information om

 • Utvärdering av Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar och hur man tolkar resultaten. Resultaten sammanställs i ett system nämnt Kolada där öppna jämförelser kan göras mellan kommuner. Klienternas upplevelser och kommunens nedlagda resurser kan jämföras inom olika områden såsom hemtjänst. Generellt så sticker inte Vaxholm ut i någon fråga jämfört med genomsnittet från andra kommuner.
 • Uppföljning av privata utförare pågår. Program för mål och uppföljning upprättas. Även uppföljning av privata utförare inom hemtjänsten pågår.
 • Underhållsplaner upprättas just nu för stadens fastigheter. Underhållet har varit eftersatt under många år.
 • Hembygdsgården kommer att vara stängd under hela 2020. Polisutredning pågår fortfarande. Sedan skall försäkringsbolagen (olika för fastighetsägare, hyresgäst och internhyresgäst) enas om åtgärder. Huset är K-märkt.
 • Kommunen utreder möjligheter till solceller på kommunens fastigheter.
 • Årsbokslut visar att Socialnämnden håller budget.
 • Upphandling av driften av Vaxholms äldreboende påbörjad.
 • Upphandling av ledsagarservice och kontaktperson LSS pågår.

Frågor från organisationerna/föreningarna

 • Kommunens behov av hjälp till nyanlända begränsas till att det finns behov av bostäder. Annan hjälp är att delta vid Språkcaféet i Prästgården på söndagar klockan 14.00 – 16.00.
 • Beträffande mål för Kanonen så nöjer sig kommunen med att ha gett ut riktlinjer.
 • Verksamheten kring den offentliga datorn på Kanonen kan koordineras med frivilligsamordnaren.
 • Antalet personer inom kommunen kommer att fördubblas inom en sjuårsperiod. Kommunen följer kontinuerligt utvecklingen.
 • Beträffande möjligheterna att hyra Storstugan dagtid så ska detta ske via Vaxö skolas rektor Charlotta Skarelius.

Nästa möte KPR sker den 2020-05-18 och genomförs tillsammans med PRO.

Ingvar Anglevik