Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas du till Årsmöte måndagen den 26 februari kl. 12:30 på Församlingsgården

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

OBS: Vill du ha förtäring på årsmötet anmäler du dig här!

Nu finns Årsmöteshandlingarna på webbplatsen.

Välkomna!!!