Välfärdsteknik

Uppdaterades: 30 september 2019

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik inom äldreomsorg

Utvecklingen av olika hjälpmedel utvecklas i en rasande fart och används såväl i det egna hemmet som i särskilt vård- och omsorgsboende. Digitala trygghetslarm är det vanligaste.

Installation av nattkameror ökar också samtidigt som olika typer av sensorer som larmmattor och rörelselarm ökar och som också ersätter nattkameror. Andra hjälpmedel är GPS-larm, medicinpåminnelse, robotpåminnelse, robotkatter samt är- och duschrobotar.

Deltagare är Bengt Simonsson från Användarföreningen, Teknikmarknad, KTH han kommer att berätta om vad 5G betyder för utbyggnaden av välfärdstekniken inom äldreomsorgen. Vidare kommer Bengt att berätta om projektet Certifiering Livslångt boende. Robert Sten, Ordförande i Omsorgsnämnden i Sandviken kommer att informera om sina praktiska erfarenheter av att implementera välfärdsteknik i en kommun

Målgrupp: KPR ledamöter och övriga intresserade.

Tid: 19 november 2019 klockan 13.00 – ca 15.00
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen
Avgift: Seminariet är avgiftsfritt

Anmälan: Senast den 12 november till distriktskansliet på mail: info@spfstockholm.se eller tel: 08- 720 77 30
Var vänlig meddela ev. återbud till kansliet. Utebliven närvaro utan besked medför en debitering på 100 kr.

Välkommen!
Monica Ulfhielm
Distriktsordförande

Publicerades: 30 september 2019 Uppdaterades: 30 september 2019