Kongress

Uppdaterades: 29 september 2019

Kongress 2020

Den medlem som vill lämna in motion avsedd för kongressen 2020 måste
lämna in denna till styrelsen senast den 8 oktober 2019.

Publicerades: 17 september 2019 Uppdaterades: 29 september 2019