Styrelsen

Uppdaterades: 03 januari 2021

Styrelsen

Monica Ungerholm ordförande
073-4026313, u.imb@icloud.com

Hans Carlsson, vice ordförande
076-7782878, hans.carlsson.47@live.se

Hans Hedström, kassör
070-5703635, hanshm46@gmail.com

Birgitta Olby, sekreterare
076-8681363, birgitta.olby@gmail.com

Monica Nordell, medlemssekreterare
073-3826800, nordell.monica@gmail.com

Gunilla Härnberg, styrelseledamot
070-6675566, gunilla.harnberg@gmail.com

Ulla Olausson, styrelseledamot
070-7517121, ullola44@gmail.com

Kristina Rudolf, styrelseledamot
072-4525200, kristina.rudolf16@gmail.com

Stina Skog, styrelseledamot
0730-297263, s.skog42@gmail.com

Publicerades: 03 januari 2021 Uppdaterades: 03 januari 2021