Bra att veta

Uppdaterades: 16 januari 2021

Bra att veta

SPF Seniorerna Värmdö c/o Monica Ungerholm
Rekordvägen 5, 13439 Gustavsberg
spfvarmdo@stockholmsdistriktet.se
www.spfseniorerna.se/varmdo
www.facebook.com/spfvarmdo
Bankgiro: 5278-6795
Swish: 123 500 28 78
Org.nr: 814000-9443

SPF Seniorerna:
info@spfseniorerna.se
www.spfseniorerna.se

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet:
info@spfstockholm.se
www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet

*********
Föreningen Guldkanten
08 570 131 30
guldkanten.irene@gmail.com
www.foreningen-guldkanten.se

Publicerades: 03 januari 2021 Uppdaterades: 16 januari 2021