Bokcirkel - Läsekretsen


Bokcirkel: Läsekretsen
Karin Hedén 070 308 3625, F.n. fullt

”Läsekretsen” består av sex personer, samtliga medlemmar i Tibbleseniorerna.

Gruppen träffas en gång i månaden, hemma hos varandra i tur och ordning. Den aktuella boken diskuteras under ca 1,5 tim och därefter beslutar gruppen om nästa bok. Den diskussionen kan bli lång. Vi väljer svensk och utländsk skönlitteratur, gärna från olika delar av världen.

Oftast blir det böcker som hunnit komma ut i pocketupplaga eller som kan lånas på bibliotek. Mötet avslutas med kaffe eller te med tillbehör.


Avslutningslunch på Åva restaurangskola för Läsekretsen.
Från vänster Ulla Johnsson, Anne-Marie Snellman, Leif Söderström, Eva Neveling, Karin Hedén och Lennart Cederstam.

Tillbaka till Stående aktiviteter