Aktiviteter

SPF Svanen Älta ÅRSMÖTE 2021.Tyvär måste vi flytta datumet pga. corona 19:s restiktioner. Nytt datum är onsdagen den 16 juni 2021 inomhus i Allianskyrkan.Vi hoppas att alla har hunnit få sin andra dos vaccin. Vi bjuder som vanligt på kaffe och tårta, Gratis inträde men medtag lotteripengar eller använd swich. Lottpris 10kr. Sista anmälningsdag fredag 11 juni så vi hinner beställa tårta. Anmälan till Anette på aahston@gmail.com 0709-475 682 De som redan anmält sig kontaktas av Anette. Varm välkomna till detta unika Årsmöte.