Välkommen till SPF Seniorerna Svanen Älta

Rekommendation till SPF Seniorernas föreningar och distrikt om möten hösten 2020

Även om vi har fått positiva signaler från Folkhälsomyndigheten under sommaren så fortsätter covid-19 sprida sig i samhället. SPF Seniorernas förbund har efter kontakter med regeringen och myndigheter försökt skapa sig en övergripande bild av läget och utifrån detta ta fram en rekommendation för SPF Seniorerna inför hösten. Allt utifrån den kunskap och de riktlinjer som finns i dagsläget.

Vi behöver bli fler som kräver bättre äldreomsorg och högre pensioner

De senaste månaderna har blottat många brister i samhället och visat att vi som seniororganisation behövs mer än någonsin. Men vi behöver växa och få fler medlemmar för att öka trycket på landets beslutsfattare så att riktig förändring kan ske.

Debattartikel i Aftonbladet: Regeringen har övergett pensionärerna

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med PRO och SKPF: Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt.

Över 10.000 underskrifter insamlade i vårt upprop för äldreomsorgen – Skriv under du med!

I början av juli startade SPF Seniorerna ett digitalt upprop för äldreomsorgen. Namninsamlingen kommer att pågå fram till hösten då vi hoppas kunna redovisa ett stort antal underskrifter för socialminister Lena Hallengren och övriga beslutsfattare.

Utflykt kan kosta två veckors isolering

Det blir allt svårare att upprätthålla besöksförbudet på landets äldreboenden.

Syrenerna blommar snart

En gammal man försöker återknyta kontakten med sina barn ... Läs hur det går i Rune Nilssons lite bitska novell.

Sjunger ut i ”Sommar”

Idag är den orädde och kritiske geriatrikern Yngve Gustafson värd för ”Sommar” i P1.

Blodprov kan upptäcka Alzheimer

Forskare från bland annat Lunds universitet har tagit fram en ny typ av blodprov som hittar Alzheimers sjukdom redan innan första symtomen.

Nyheter från Stockholmsdistriktet

Aktuella kampanjer från vårt förbund

Annonser