Spångaveteranen

Uppdaterades: 07 mars 2019

Spångaveteranen är medlemsblad för SPF Spånga-veteranerna och utkommer fyra gånger per år.

   Senaste numret av SpångaVeteranen: klicka här!

OBS! Veterankörens konsert är 12 maj kl. 16 i Församlingshuset! Det står fel på sidorna 4 och 20 i pappersversionen av Spångaveteranen nr 1 2019.

Redaktion:
Erling Magnusson 08-760 41 95, erling.magnusson(at)telia.com
Angela Enfors 08-761 28 91 angela.enfors(at)comhem.se
Annonser:
Evy Möller 08-761 18 21, evy_moller(at)hotmail.com
Annonsprislista
Produktion:
Thomas Sessler 08-89 74 74, 0705-89 74 74
thomas(at)sessler.se
Tryckeri: Åtta 45 Tryckeri, Ljungby

 

Äldre nummer av Spångaveteranen:

2019-1

2018-1     2018-2    2018-3     2018-4

2017-1     2017-2    2017-3     2017-4

2016-1     2016-2     2016-3     2016-4

2015-1     2015-2     2015-3     2015-4

2014-1     2014-2     2014-3     2014-4

 2013-1     2013-2     2013-3     2013-4

Publicerades: 05 januari 2017 Uppdaterades: 07 mars 2019