Hedersmedlemmar

En medlem i föreningen som med ett uthålligt och gediget arbete främjat föreningen och gagnat dess medlemmar och således på ett betydande sätt bidragit till föreningens fortlevnad och utveckling kan av årsmötet utnämnas till hedersmedlem i föreningen.

Bo Werner, som blev medlem 1 november 1992, utsågs på sin 90-årsdag 11 mars 2016 till hedersmedlem i föreningen.