Digitala betalningar

På hemsidan under "Allmän information" / Om bankaffärer via mobiltelefon,  finns nu en broschyr att läsa / ladda ner, som beskriver hur man kommer i gång med bankärenden via Internet.