Årsmöte

hålls 12 februari kl. 13.00 i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1.

Som framgått av kalendariet i Spångaveteranen nr 4 2018 hålls 2019 års årsmöte 12 februari kl. 13.00 i Spånga Församlingshus. Årsmöteshandlingar som föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, budget, valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare samt verksamhetsplan för 2019 kan läsas här, samt kommer att finnas tillgängliga i pappersformat i Församlingshuset i god tid före årsmötet.