Gruppträning, hösten 2020

Skärholmens Sim- och Idrottshall