Gruppträning, sommaren 2020

Skärholmens Sim och Idrottshall