Betalning med E-faktura

SPF E-faktura från 2019-12-02

From 2019-12-02 är anmälningssidan till e-faktura igång. Det betyder att alla medlemmar med central uppbörd kan gå in på sin internetbank och anmäla sig för att ta emot e-faktura nästa gång de ska få en avi från SPF Seniorerna.