Ekens kurserbjudande - oktober

Försök inte lura mig! Två kurser vid två tillfällen.

Till medlemmarna i SPF Seniorerna Skärholmen
"Försök inte Lura mig!", ett kurserbjudande från Eken aktivitetscenter och stödverksamhet. Det blir två kurser vid två tillfällen i oktober. Se bilaga.