Utegymintruktörer, Sätra IP

Kom igång den 2 - 11 maj

Kom igång med gymintruktörer från Skärholmens sim- och idrottshall. Drop in, se inbjudan