Röd sol över Kina

Onsdag 15 mars kl 13.00

Pris: 200 kr
Lokal: Anders Hanser biograf,
Kommendörsgatan 28
För info och anmälan kontakta:
Katarina Wicksell
SV Stockholm
katarina.wicksell@sv.se, 08-679 03 74

Inbjudan