Årsmöte 2022

Årsmötet fattade beslut om styrelse och medlemsavgift

Beslut fattades om följande:

Styrelse
Ordförande Håkan Holgersson
Kassör Ralf Nord
Vice ordförande Birgitta Johansson
Medlemssekreterare Tommy Karlsson
Sekreterare Kerstin Andersson
Ledamot Johan Österberg
Ledamot Annette Norlén
Ledamot, webbansvarig Bill Rehn

Revisorer
Siv Nylin
Gösta Colliander
Stig-Åke Pettersson


Medlemsavgiften för 2023 höjdes något till 275 kronor varav 65 kronor utgör avgift till Rurik

Öppna dokumenten genom att klicka på dem

Årsberättelse 2021

Resultat 2021

Balansräkning

Budget 2022