Styrelse 2024

Styrelse från 12 februari 2024

Styrelse
Ordförande Håkan Holgersson
Kassör Britt-Marie Hedlund
Vice ordförande Johan Österberg
Ledamot Tommy Karlsson
Sekreterare samt medlemssekreterare Kerstin Andersson
Ledamot Matz Liljeroth
Ledamot Sylvia Blomqvist
Ledamot Annette Norlén
Ledamot, webbansvarig Bill Rehn

Ersättare Birgitta Johansson

Ersättare Karin Lindell

 

Revisorer
Stig-Åke Pettersson
Agneta Rusk
Ann-Christine Skyttberg suppleant


Medlemsavgiften för 2024 oförändrad genom beslut på tidigare årsmöte till 275 kronor varav 65 kronor utgör avgift till Rurik