Kommuninformation om corona

  • 09 april 2020

Kommunen har tagit fram ett informationsblad med anledning av coronaviruset.

Informationsbladet är tänkt att bara läsas och/eller skriva ut och fästa på lämplig plats. Här finns aktuella telefonnummer med mera.

Bladet är i så kallat PDF format och kan hämtas här  Infoblad

Publicerades: 09 april 2020 Uppdaterades: 09 april 2020