Några ord från styrelsen

  • 20 januari 2021

Vi är alla medvetna om att det gångna året har varit ett förlorat år.

Snart kommer det en faktura för det kommande året. Om du inte betalar den så händer följande:
• Ditt medlemskap i Rurik upphör
• Gruppförsäkringar med SPF-rabatt slutar gälla
• "Senioren" kommer inte längre
• "Rurikbladet" kommer inte, och du missar evenemang du kanske kanske skulle vilja gå på när all verksamhet drar igång igen i höst
Medlemsavgiften består till största delen av avgift till SPFs förbund och distrikt. Det innebär att föreningen SPF Rurik kommer att krävas på de 210 kr som skulle gått till distriktet och förbundet från din medlemsavgift. Detta skulle kunna drabba kassan på ett avgörande sätt.
Vi vill ha dig kvar, och hoppas att allt snart skall återgå till det normala igen!

Publicerades: 20 januari 2021 Uppdaterades: 22 januari 2021