Rurikkören

Uppdaterades: 01 augusti 2018

Rurik-kören är en härlig sammansättning av män och kvinnor med glatt humör och sångglädje. Varje tisdag mellan 14.30 och 16.00 samlas drygt 40 körmedlemmar i Rodenkyrkan för att sjunga tillsammans. På repertoaren finns allt från klassiska sånger och romantiska tonsättningar till folkvisor, Taube och Bellman samt lite till. Rurik-kören framträder några gånger per år på serviceboenden, i samlingssalar och i kyrkor. Om du känner lust att sjunga är du varmt välkommen att delta i detta glada gäng där alla, oavsett tidigare sångvana, är välkomna. Du är till och med välkommen mitt i terminen, det spelar ingen roll, bara du vill sjunga. Körledare är Peter Dahlberg, peter.dahlberg@svenskakyrkan.se Information om när höstterminen börjar kommer senare Terminsavgift 400 kr. Önskar du mer information om Rurik-kören och dess verksamhet? Ring gärna Birgitta Sämskar tfn 070-258 61 39 eller Maj-Britt Törnqvist tfn 0176-27 30 00. Verksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Avgift för vårterminen 15 gånger är 390 kronor vilket täcker lokalhyra och körledare.

Publicerades: 24 juni 2017 Uppdaterades: 01 augusti 2018